Vi hjelper selskaper  mot en fullelektrisk fremtid

Tjenester

Det kan være utfordrende å finne optimal utforming av sin elektriske installasjon ved etablering av ladeinfrastruktur, spesielt med tanke på begrensninger i intern kapasitet og kapasitet i strømnettet. Optimal drift av ladesystem, valg av teknologileverandør og kapasitetsbehov er problemstillinger vi ofte hjelper kundene våre med.

Nye teknologier gir oss nye muligheter når det kommer til energitilgang og energiforbruk. Ved bruk av smart laststyring, solcelleenergi og moderne batteriteknologier kan man unngå dyre effekttopper og sørge for jevnere belastning på nettet. I noen tilfeller finnes det også inntjeningsmuligheter på egen ladeinfrastruktur.

 
 
 

Prosjekter

Om oss 

Hafslund Rådgivning er en av flere langsiktige satsinger fra Hafslund E-CO innenfor området elektrifisering og energiløsninger. Hafslund E-CO er Norges nest største vannkraftprodusent og har tidligere også driftet Norges største nettselskap, som nå har blitt Elvia. Dermed har vi har med oss solid erfaring og kompetanse om distribusjon av elektrisitet, energisystemer, elektrifisering og fornybar energi. Hafslund E-CO jobber mot en fornybar og fullelektrisk fremtid, og ser på Hafslund Rådgivning som en naturlig byggekloss på veien dit.

Vi jobber kontinuerlig med å ha Norges fremste kompetansemiljø innen elektrifisering og energisystemer og våre rådgivere har flere års erfaring i bransjen. Alle rådgivere har solid bakgrunn fra forskjellige miljøer, som blant annet Klimaetaten, globale teknologiselskaper, nettselskap, ledende konsulentfirmaer, og energiselskaper. Sammen utgjør vi et utfyllende team med tverrfaglig kompetanse for å sikre innovasjon i alle ledd.

Harald Gundersen

Leder Hafslund Rådgivning

Kontakt

Besøksadresse: Drammensveien 144, 0277 Oslo

Interessert i å høre mer om oss?