Om oss 

Hafslund Rådgivning er en av flere langsiktige satsinger fra Hafslund E-CO innenfor området elektrifisering og energiløsninger. Hafslund E-CO er Norges nest største vannkraftprodusent og har tidligere også driftet Norges største nettselskap, som nå har blitt Elvia. Dermed har vi har med oss solid erfaring og kompetanse om distribusjon av elektrisitet, energisystemer, elektrifisering og fornybar energi. Hafslund E-CO jobber mot en fornybar og fullelektrisk fremtid, og ser på Hafslund Rådgivning som en naturlig byggekloss på veien dit.

Vi jobber kontinuerlig med å ha Norges fremste kompetansemiljø innen elektrifisering og energisystemer og våre rådgivere har flere års erfaring i bransjen. Alle rådgivere har solid bakgrunn fra forskjellige miljøer, som blant annet Klimaetaten, globale teknologiselskaper, nettselskap, ledende konsulentfirmaer, og energiselskaper. Sammen utgjør vi et utfyllende team med tverrfaglig kompetanse for å sikre innovasjon i alle ledd.

Vårt kjerneteam

Harald Gundersen

Leder 

Harald har bakgrunn fra industriell økonomi og har lang erfaring med tekniske rådgivningsprosjekter relatert til energi, klima og miljø. Han har også flere års erfaring fra arbeid med klimapolitikk fra offentlig sektor.

Tlf: +47 977 86 008

Truls Dishington

Prosjektleder 

Truls har fagbrev som elektriker og er utdannet ingeniør innen elkraft. Han har bakgrunn som prosjektleder fra Hafslund Nett og AMS-installasjonen av smarte målere, og har mange års erfaring fra nettvirksomhet med ekspertise på nettplanlegging, rådgivning og forbedringsarbeid. Truls har stor interesse for ny fornybar teknologi og praktisk innføring av disse.

Tlf: +47 997 46 996

Astrid Musæus

Teknisk rådgiver

Astrid er utdannet sivilingeniør innen energiplanlegging og analyser, med spesialisering innen forbruksmodellering. Hun har flere års erfaring som fra Hafslund Nett, med ekspertise innen strømnettplanlegging, anleggsbidrag og rådgivning. Astrid er opptatt av at kunden skal stå i fokus, samtidig som det store bildet også ivaretas.

Tlf: +47 99427148

Even Lunder

Teknisk rådgiver

Even er utdannet sivilingeniør innen maskinteknikk. Han har ekspertise på batterier og batterirelatert teknologi gjennom flere års erfaring med utvikling av batteriløsninger for industrielle applikasjoner.

Tlf: +47 452 80 396

Håvard Edvardsen

Teknisk rådgiver

​Håvard har fagbrev som industrielektriker, og er utdannet sivilingeniør innenfor elkraft. Han har mange års erfaring fra elkraftbransjen som utførende, prosjekteringsleder og prosjektleder.

Tlf: +47 476 05 192

Stian Bjørhei

Teknologileder 

Stian har lang erfaring fra teknologi- og prosjektledelse i energibransjen. Han er en pådriver for bruk av den nyeste teknologien i streben etter gode kundeopplevelser, og i utviklingen av eksisterende eller nye forretningsområder. Den siste tiden har han fordypet seg i IoT, Smart Home og lading.

Tlf: +47 482 42 054

Kaja Berg

Prosjektleder  

Kaja er utdannet sivilingeniør i energi og miljø, med spesialisering innen CO2-analyser, fornybar teknologier og energibruk. Hun har flere års erfaring fra konsulentbransjen som rådgiver og prosjektleder, og har hjulpet flere av Norges største selskaper på veien til grønn omstilling.

Tlf: +47 415 67 018

Elise Foss 

Prosjektleder

Elise har bakgrunn fra industriell økonomi og har flere års erfaring fra konsulentbransjen som rådgiver og prosjektleder. Hun er god på å kombinere kvalitativ og kvantitativ analyse for å oppnå de beste resultater for kunden. 

Tlf: +47 962 39 099

Toril Benum 

Konserndirektør Ny Energi og prosjektansvarlig 

Toril har bakgrunn fra ledelse og digitalisering, og sitter på bred og omfattende erfaring innen prosjektledelse for store og komplekse energi- og strategiprosjekter.   

Tlf: +47 911 39 845

 

Jobbe med oss? 

Trives du i grenselandet mellom bærekraftige energiløsninger, teknologi og rådgivning? Vi er til enhver tid på jakt etter nøkkelpersoner med bakgrunn, erfaringer og lidenskap som passer i Hafslund Rådgivning