Søk

Mode 1, 2, 3 og 4 – Hva er forskjellen på dem og hva er det viktig å være klar over?

Ladeteknologien utvikles utrolig raskt, og det kan være vanskelig å vite hvordan man skal manøvrere seg i dette landskapet. Samtidig er det viktig å velge riktig når man skal ha en lader som dekker både dagens og morgendagens behov. Vi har derfor laget en artikkel hvor vi prøver forenkle dette. Laderne deles opp i fire hovedkategorier, nemlig mode 1, 2, 3 og 4. I denne artikkelen går vi gjennom disse fire og forklarer hva som skiller dem fra hverandre.


Mode 1 - lading rett i stikkontakten (ikke anbefalt) Mode 1 er den minst sikre måten å lade bilen på. Moderne elbiler benytter ikke denne ladetypen.

Mode 1 lading foregår ved at man kobler til bilen med et vanlig Schuko-støpsel i stikkontakten. Blå og Røde industrikontakter kan også brukes. Bilen kobles da til strømuttaket uten noe form for overvåkning av strømmer og temperaturer. Ladestrømmen vil bli begrenset av ombordladeren på bilen som vil gi en maksimal ladestrøm på 8-13 ampere, avhengig av bilen. Lading vil altså foregå uten noe form for kommunikasjon med bilen.Gjennom tilsyn av elektriske anlegg og tester er det blitt dokumentert at høy belastning over lang tid på Schuko-kontakter kan føre til varmgang og brann i det elektriske anlegget. Det vil ofte bli synlig ved at støpslet og kontakten er blitt svart og deformert. Man kan teste dette ved å ta på støpselspinnene etter lading. Er de så varme at man ikke kan holde fingrene der skal man avslutte ladingen umiddelbart.Ved installasjon av nye ladepunkt for elbil er det ikke anbefalt å installere Mode 1 ladetype. Hvis man likevel ønsker å gjøre det er det et strengt regelverk som må følges, og maksimal ladeeffekt som kan oppnås er 2,3kW.

Figur 1: https://www.alibaba.com/product-detail/Type-2-mode-1-16A-EV_60425677678.html

Figur 2: https://gronnemil.no/ladeskolen-v2/

Mode 2 - Nødlading Mode 2 beskrives ofte som nødlading. Mode 2 ligner Mode 1 ved at man benytter Schuko-kontakt for lading. Forskjellen ligger i at det på ladekabelen er montert en styreenhet som kontrollerer og styrer ladingen. Styreenheten kalles ICCB (In Cable Control Box). I de fleste biler følger denne type ladekabel med bilen.

Styreenheten avgjør ladeeffekten som skal trekkes fra strømkilden og kommuniserer dette med kjøretøyet. I tillegg sikrer den at lading ikke starter ved for eksempel jordfeil på anlegget. Enheten har ikke mulighet til å avdekke dimensjoneringen eller kapasitet i strømkilden, noe som gjør at ansvaret for å sjekke at anlegget er riktig dimensjonert, overføres til den som lader.

Styreenheten veier fra 1 – 3 kg og er vanligvis plassert 30 cm fra Schuko-kontakten. En vanlig stikkontakt er som regel ikke dimensjonert for en slik hengende last, og vekten fra enheten kan føre til at stikkontakten på veggen blir ødelagt. For å unngå dette er det viktig at vekten blir avlastet. Man kan eksempelvis sette opp en krok eller en kurv ved siden av stikkontakten.Det er kun anbefalt å lade ved hjelp av Mode 2 i nødstilfeller, der man ikke har noen annen lademulighet. Ved etablering av ladepunkt anbefales det ikke å benytte Mode 2. Ønsker man likevel å etablerer et ladepunkt er det viktig at kursen til punktet forsynes av et eget overspenningsvern, jordfeilbryter av type B og en sikring på maksimalt 10 ampere. Maksimal ladeeffekt blir da 2,3 kW.

Figur 3: https://plugconnect.de/adapter/schuko/mennekes-schutzkontaktstecker-typ-2-iccb-bis-13a.html

Figur 4: https://gronnemil.no/ladeskolen-v2/

Mode 3 – anbefalt, sikker lading Mode 3 er den sikreste ladingen, og den ladetypen som er anbefalt. Ladingen foregår ved at man fastmonterer en ladeboks ved parkeringsplassen til bilen. Ladeboksene er laget for å tåle høy belastning over lang tid slik at man unngår å ødelegge ladeutstyr og bil. Ladeboksene har integrerte sikkerhetsfunksjoner som ivaretar ladingen. De fleste boksene leveres også med jordfeilvern type B som er påkrevd i elbil-installasjoner.

I Norge leveres ladeboksene med Type 2 uttak, som er standard i Europa. Kabelen mellom bilen og ladeboksen kan være fastmontert eller avtakbar. I de nyeste ladeboksene kan man låse den løse kabelen fast i laderen slik at den ikke kan bli stjålet.

Mode 3 ladebokser har ofte mulighet for smart styring av ulike parametere og tilkobling via smarthusstyring. Dette muliggjør for eksempel last-balansering i anlegg med mange ladere, styring av ladeboksene via mobiltelefonen og styring av ladetidspunkt slik at man kan lade når strømmen er billigst.

Ved Mode 3 lading kan man oppnå en ladeeffekt på 22 kW. Dette er dog i TN-nett som har 3-fase 400V, noe som ikke er særlig utbredt i strømnettet i Norge. Det er i tillegg få biler som per i dag kan motta ladeeffekt på 22kW. De fleste boligene i Norge er tilkoblet IT-nett 3-fase 230V, som kan gi en maksimal ladeeffekt på 12,8 kW. De fleste ladeboksene er produsert for 400V, og i Norge kan man derfor ikke benytte 3-fase 230V på disse laderne. Dette gir en maks ladeeffekt på 7,4kW. Norske ladebokser har kommet opp med løsninger for å lade med 3-fase på IT-nett slik at man kan lade med høyere effekt.

Figur 5: https://www.elbilgrossisten.no/collections/type-2-til-type-2/products/itt-cannon-type-2-til-type-2-ladekabel-32a-3-fas

Figur 6: https://gronnemil.no/ladeskolen-v2/


Mode 4 – Hurtiglading, med likestrøm direkte på batterietMode 4 er lademodusen for hurtiglading. Hurtiglading defineres som ladeeffekt over 22kW. Der de tre andre modene benytter seg av vekselstrøm som omformes til likestrøm i ombordladeren, bruker mode 4 likestrøm slik at man kan lade direkte på batteriet. På denne måten unngår man begrensningene på ombordladeren i bilen. Ladestasjoner for mode 4 er settes normalt ikke opp hjemme.

Mode 4 benytter i hovedsak to forskjellige plugger, CHAdeMO (CHArge de MOve) og CCS (Combined charging system). På de aller fleste hurtigladestasjoene i Norge er det mulighet for lading av begge typer, i tillegg til Type 2 plugg. Det er ikke alle biler som har mulighet for hurtiglading og man må da benytte standard Type 2 plugg for lading ved hurtigladestasjonene. I hurtigladeren sitter alt av kommunikasjonsutstyr og sikkerhetsfunksjoner som skal ivareta sikkerheten ved lading av bilen. De fleste hurtigladestasjonene gir en ladeeffekt opptil 50kW, men flere stasjoner kommer nå med høyere effekt ettersom de nyeste elbilene kommer med mulighet for å lade med høyere effekt enn dette.

Figur 7: https://gronnemil.no/ladeskolen-v2/

Figur 8: https://gronnemil.no/ladeskolen-v2/ Kilder:https://www.elektroimportoren.no/lading-av-elbil/lading-av-elbil/ladeutstyr-for-elbiler/Document.htmlhttps://www.ladestasjoner.no/lading/kode-mode/

248 visninger