Søk

NVE gir fritak fra omsetningskonsesjonsplikt for ladetjenester til elbil


I energiloven står det at alle aktører som driver med kjøp og salg av elektrisk kraft, kraftomsetning, må ha en omsetningskonsesjon gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Av denne grunn har det tidligere vært stor usikkerhet om hvorvidt det er lov å ta seg betalt for strøm som brukes til å lade elbiler. NVE har i midlertidig gått ut med en pressemelding der de unntar ladetjenester for elektriske kjøretøy for omsetningskonsesjonsplikt.

Valg av prismodell

Det finnes ulike måter å prise lading på, og tilbydere av ladetjenester har henvendt seg til NVE med spørsmål om hvordan valg av prismodell påvirker kravet om omsetningskonsesjon. NVE er opptatte av at reguleringen skal være teknologinøytral og at den ikke skal påvirke prissetting av tjenestene:

– Tilbydere av ladetjenester står fritt til å prise tjenestene på den måten som de finner det mest hensiktsmessig og effektivt, sier seksjonssjef Guro Grøtterud i NVE.

Til nå har det vært vanlig å prise ladingen etter minuttprising. Det er da satt en fast pris per minutt man er tilkoblet ladestasjonen. Dette gir et insentiv til å frakoble og flytte bilen når man har ladet tilstrekkelig på offentlige ladestasjoner, som fører til høyere rotasjon på plassene. Med en fast minuttpris vil inntekten på ladingen variere etter strømprisen. Dette kan blant annet føre til at fortjenesten går ned på vinterhalvåret med høye strømpriser. Ved å ta i bruk strømprising med fast påslag for strømmen som benyttes vil leverandør av ladetjenesten i høyere grad sikre inntekten. Likevel ser det ut som aktørene i markedet fortsatt velger å gå for minuttprising.

Bestemmelsen fra NVE

Under ser du et utdrag fra bestemmelsen hos NVE

NVE har bestemt at ladetjenester for elektriske person- og varebiler skal unntas omsetningskonsesjonsplikt. Dette inkludere tilbydere av ladetjenester i borettslag/sameie, i tilknytning til næringsbygg samt hurtigladestasjoner og offentlige parkeringsanlegg med tilgjengelige ladetjenester. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke om omsetningskonsesjon fra NVE.Hvilken prismodell tilbydere av ladetjenester velger har ingen betydning for om de må ha omsetningskonsesjon eller ikke. Tilbyderne står fritt til å prise tjenestene på den måten som de finner det mest hensiktsmessig og effektivt.Om regelverket All omsetning av elektrisitet er omsetningskonsesjonspliktig ifølge energiloven § 4-1 første ledd. Ladetjenester for elektriske kjøretøy er unntatt omsetningskonsesjonslikt i henhold til energilovforskriften § 4-2 fjerde ledd bokstav d. https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten-for-energi-rme-marked-og-monopol/omsetningskonsesjon/

81 visninger