Prosjekt borretslag 

Om prosjektet 

Hafslund Rådgivning fikk i oppdrag å hjelpe et større borretslag i Oslo med å kartlegge behov for ladekapasitet og ladeteknologi med tanke på dagens og fremtidens behov. Leveransen bestod av følgende: 

  • Estimere og avklare dagens og fremtidens behov for ladekapasitet i borettslaget 

  • Vurdere relevante leverandører av ladeinfrastruktur og ladeteknologi

  • Lage et kravspec sammen med borettslaget 

  • Evaluere mottatte tilbud fra relevante leverandører og komme med en konkret anbefaling rundt valg av aktør basert på forhåndsdefinerte krav til kvalitet og pris