Prosjekt Elektrifisering 

Om prosjektet

Hafslund Rådgivning fikk i oppdrag fra en større bilforhandler i Norge om å gjøre en analyse av potensielle løsninger for optimal effektbruk til elbillading. Leveransen bestod av følgende: 

  • Behovsanalyse: Kartlegge dagens og morgendagens behov for ladekapasitet og ladestasjoner basert på de nyeste analyser rundt elbilutvikling i Oslo-området

  • Vurdering av ulike leverandører av ladetjenester basert på forhåndsdefinerte krav til kostnader, ladeteknologi og mulighet for oppkobling til batteriløsninger

  • Fremleggelse av mulige alternativer, kostnader relatert til disse samt fordeler og ulemper med samtlige alternativ

  • Anbefaling av ett alternativ og forslag til videre fremdrift som følge av denne anbefalingen