Prosjekt Oslo Havn 

Oslo Havn er et kommunalt foretak i Oslo kommune. Havnen har et mål om 85 % reduksjon av CO2-utslipp innen 2030, sammenlignet med utslippsnivået i 2017. På samme tid er målet at byens havn skal transportere 50 % mer gods og 40 % prosent flere passasjerer.
 

Om Oslo Havn 

Om Oslo Havn 

Oslo Havn er et kommunalt foretak i Oslo kommune. Havnen har et mål om 85 % reduksjon av CO2-utslipp innen 2030, sammenlignet med utslippsnivået i 2017. På samme tid er målet at byens havn skal transportere 50 % mer gods og 40 % prosent flere passasjerer. Sydhavna er den delen av Oslo Havn som håndterer gods og omfatter områdene fra Alnaelvas utløp med Kongshavn til Sjursøya og Ormsund. Utslippene i Sydhavna kommer fra skip, industri og landtransport i tilknytning til havnen.

Vår rolle i prosjektet 

Hafslund Rådgivning bistår Oslo Havn KF med konseptutredning av løsninger for å redusere klimagassutslipp fra Sydhavna gjennom prosjektet «Sydhavna Energisystem». Utredningen ser på hvordan utslipp kan reduseres både med bruk av dagens teknologi og i et framtidsrettet perspektiv gjennom innovative løsninger.

Utredningen tar blant annet for seg:

  • Kostnader for fremføring av strøm

  • Hvordan lokal elektrisitetsproduksjon og batterier kan redusere effekttopper og behov for fremført effekt.

  • Hvordan et nærliggende renseanlegg kan forsyne området med biogass og spillvarme.

  • Hvordan innovativ produksjonsteknologi for hydrogen kan muliggjøre lokal hydrogenproduksjon til forsyning av skip.

  • Om havnen bør og kan forsyne tungtransport med innovative drivstoffløsninger

  • Styringssystem for sømløs styring og operasjon av mikrogridet på Sydhavna.

Ingen havn i verden har bygget ut lignende energiløsninger som utredes i prosjektet og Oslo Havn ønsker med dette å ta steget for å bli den mest innovative, areal- og energieffektive havnen i verden med bærekraftig veks